Integritetspolicy
 
Din integritet är viktig för oss på Trollhättans Kattsluss och vi ansvarar för den personliga informationen du förser oss med. För att du som kund/besökare/användare/konsult/samarbetspartner till oss ska känna dig trygg beskriver denna personuppgiftspolicy hur Trollhättans Kattsluss behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.
 
1)              Vilka är Trollhättans Kattsluss
2)              Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
3)              Vilka data samlar Trollhättans Kattsluss in och hur används den
4)              Säkerhet
5)              Underbiträden till Trollhättans Kattsluss
6)              Överföring av information
 
1)              I denna policy kallas Trollhättans Kattsluss, org.nr. 863001-0810 för                     Kattslussen och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt                                 företag kallas för kunden eller användaren. Kattslussen ansvarar för                     alla uppgifter du lämnar till oss vilket kan vara via hemsida, via                               telefon, e-post, event, mässor eller direkt på plats hos oss.
                 Trollhättans Kattsluss
                 Vårviks Gård
                 Trollhättan
                 0706-682809
                 www.kattslussen.se
                 kattslussen@hotmail.com
 
2)             Denna policy gäller för                                                                                                                   kund/besökare/användare/konsult/samarbetspartner som
                 besöker och/eller handlar något av oss. Det gäller även användandet                   av våra tjänster. Personuppgifter är information som enskilt eller i                         kombination med andra tjänster används  för att identifiera                                     dig som nu fysiskt levande person. Det kan tex vara ditt namn, din e-                     post, eller ditt telefonnummer.
 
3)             Vårt framtida syfte med personuppgifterna vi samlar in på dig är att                       kunna fullfölja åtaganden vi har mot dig, men vi samlar även in                                uppgifter från dig som i nuläget inte är kund hos oss men som vill bli                    kontaktad av oss. Som personuppgiftsansvarig har Kattslussen                               ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt                         och att GDPR följs. Vi behandlar inte personuppgifter såvida det inte                     finns ett samtycke och/eller specifikt behov av det.
 
4)             Kattslussen skyddar dina personuppgifter genom en kombination av                   tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs på                             samtliga datorer som hanterar personuppgifter.
 
5)             Personuppgifter som skickas in till Kattslussen utan att det                                       efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget                   gäller ansökningar samt avtalsärenden.
 
6)             Kattslussen säljer inte vidare någon information om sina kunders                           personuppgifter.
 
 
Dina rättigheter
Som registrerad hos Kattslussen har du följande rättigheter:

  •  Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som samlats in hos oss
  •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter om dig
  •  Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar

             - Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål dem från början var                      avsedda för
             - Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du har återkallat                              samtycket
              -Om personuppgifterna har behandlats felaktigt eller olagligt

Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.